Primitiv, (af fr. primitif, af lat. primitivus, af primus den første), oprindelig; umiddelbar; uudviklet; mangelfuld; ufuldkommen; ukultiveret; tarvelig.