Primi gradus, (lat.), af første grad; det modsatte af secundi gradus; sammenlign med haud illaudabilis.