Presseattaché, tjenestemand i udenrigstjenesten med særligt ansvar over for den stedlige presse, se attaché.