Praktiserende læge, (1. ord af lat. practicare, af gr. praktikos 'virksom'), se alment praktiserende læge.