Postholder, gængs betegnelse siden 1700-t. for en person, der efter overenskomst med postvæsenet påtog sig med egne heste på aftalte tider at befordre posten over en bestemt strækning. Postholderen drev ofte også krovirksomhed. Den officielle benævnelse var postkontrahent.