Postanvisning, anvisning af pengebeløb sendt via postvæsenet (Post Danmark). Afsenderen indbetaler et beløb til Post Danmark, som sender en anvisning på beløbet til modtageren. Modtageren kan indløse anvisningen på alle posthuse. Postanvisning kan anvendes sammen med postopkrævning, hvor anvisningsbeløbet opkræves samtidig med udlevering af en forsendelse.