Portlandcement, (efter halvøen Portland i Sydengland, hvis sandsten har samme farve som cementen), den almindeligste cementtype. Opfinderen, den britiske murer Joseph Aspdin (1799-1855), patenterede i 1824 fremstillingsmetoden. Portlandcement er et såkaldt hydraulisk mørtelstof, som hærdner vha. vand og kan bruges til vandbygningsarbejder. Det fremstilles ved at brænde (ophede) en blanding af kalk, ler og sand, hvorefter de derved opståede klinker formales. Se cement.