Portamento, (ital., af portare 'bære, bringe'), musikalsk foredragsbetegnelse for en synge- eller spillemåde, som opnås ved let gliden fra tone til tone. Det adskiller sig fra glissando ved at være diskret, næsten umærkelig. Portamento angives med bue, ved en lille streg mellem noderne eller ved ordene portate le voce 'bær stemmen'.