Pollucit, (efter Pollux og -it), pollux, hvidt eller gråt mineral med et højt indhold af cæsium. Det har glasglans, hårdhed 61/2 og massefylde 2,9 g/cm3. Pollucit krystalliserer kubisk og har sammensætningen (Cs,Na)2Al2Si4O12∙H2O. Det er et meget sjældent mineral, der forekommer i pegmatitter sammen med bl.a. lithiummineralet lepidolit. Pollucit er fundet på øen Elba (Italien), i Karibib (Namibia) og ved Varuträsk (Sverige).