Politisk antropologi, gren af antropologien, der studerer politiske systemer og processer. Traditionelt har det antropologiske studium af politik fokuseret på samfund uden stat og formelle regeringsinstitutioner, hvor slægtskabsgrupper har politiske funktioner, og lederskab bygger på krigerbedrifter, rigdom eller hellig status. I komplekse samfund har antropologer især studeret uformelle former for indflydelse.