Poet laureate, (eng., af lat.), den officielle hofdigter.