Planetånd, inden for bl.a. teosofi hævdes det, at Gud styrer verden gennem ånder eller englevæsener, der er knyttet til planeterne og til Solen og Månen; betegnelsen forekommer også i middelalderlig astronomi om det, der bevæger planeterne.