Pjalteproletariat, lumpenproletariat, siden 1800-t. samlebetegnelse for personer i samfundets sociale udkant, som er uden fast arbejde og indtægt og uden forankring i sociale grupper eller klasser. Med en levevis præget af tiggeri, kriminalitet, vagabondering og alkoholisme er pjalteproletariatet foragtet og til tider frygtet af såvel de herskende lag som af arbejderklassen. Betegnelsen anvendes sjældent i nyere sprogbrug.