Pitch pine, veddet fra flere forskellige amerikanske fyrrearter, der har harpiksholdigt, hårdt og dermed relativt tungt og holdbart ved, fx Pinus palustris, P. elliottii og P. caribaea. Veddet er det tungeste blandt kommercielt udnyttede nåletræer og anvendes til formål, hvor styrke og elasticitet er afgørende, fx gulve; i USA og Canada tillige til kirkemøbler og skoleborde. Veddet er syrefast og dermed anvendeligt til kemiske beholdere.