Pistol, (af usikker opr.), spansk guldmønt, dobbelt escudo, indeholdende ca. 6 g guld. Også den franske louis d'or og dens tyske efterligninger kaldtes pistol; betegnelsen var særlig udbredt i 1700-t. Se spansk møntvæsen.