Pinakotek, (af gr. pinakotheke, af pinax 'bræt, billede' og -thek), d.s.s. billedsamling; større kunstsamling eller kunstmuseum med overvejende malerier, fx Alte Pinakothek og Neue Pinakothek i München. Betegnelsen anvendtes i antikken om bl.a. en fløj af Propylæerne på Athens Akropolis, der rummede en samling af votivbilleder.