Piezometer, (af gr. piezein 'trykke' og -meter), trykmåler til bestemmelse af væsketrykket i en beholder eller rørledning. I sin simpleste form er det et stigrør, der er påsat en beholder eller rørledning, og hvori væsken kan stige op. Væsketrykket er da bestemt af den lodrette stighøjde ganget med væskens densitet og tyngdeaccelerationen. Piezometre anvendes også til at måle væskers kompressibilitet (sammentrykkelighed). Væsken er her i en beholder, der kan sættes under varierende tryk. Ved at måle ændringen i væskestanden i røret kan væskens rumfangsændring som funktion af trykændringen beregnes. H.C. Ørsted konstruerede i 1822 et piezometer og målte vands kompressibilitet. I geologi anvendes piezometre til at måle vandtryk i fx borehuller.