Pianissimo, (ital. 'meget svagt', af piano), musikalsk angivelse af en styrkegrad, der er svagere end piano; noteres som regel med forkortelsen pp.