Pi-mesisk atom, atom, som foruden elektroner indeholder en pion (pi-meson). Se mesiske atomer.