Personret, reglerne om værgemål for umyndige, dvs. børn og unge under 18 år og voksne, der pga. sindssygdom eller alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage egne interesser. Reglerne herom findes i Værgemålsloven. Personretten omfatter tillige visse personlige rettigheder, fx ret til valg af personnavn.