Personkilometer, præstationsenhed i transportstatistikker; 1 personkilometer svarer til 1 person befordret 1 km.