Personalhøjhed, folkeretligt princip, hvorefter statens egne borgere er undergivet deres egen stats kompetence, uanset om de befinder sig på statens eget territorium eller uden for det. Princippet anvendes efter omstændighederne også på fastboende, der ikke har noget statsborgerskab, eller som er statsborgere i en fremmed stat.