Perlehvidt er et basisk bismuthnitrat af ikke helt veldefineret sammensætning. Perlehvidt har været anvendt som sminke og er i den sammenhæng afløst af fx zinkhvidt.