Pelikanfodssnegle er en familie af havlevende forgællesnegle, hvis skalmunding har en stærkt udvidet rand, der kan minde om en svømmefod. Der er to arter i Norden, bl.a. Aporrhais pespelicani.