Pavekors, pontifikalkors, kors med tre tværarme, der bliver kortere opefter.