Patron-klient-forhold, klientelisme, patronage, social relation, der er institutionaliseret i lagdelte samfund, hvor statsmagtens retshåndhævelse er svag. Patron-klient-forhold er særlig udviklet i latinske lande, hvor svage og perifere grupper ofte vil have behov for juridisk eller økonomisk hjælp og til gengæld kan levere politiske stemmer til patronen. Institutionen, der principielt er uofficiel, er ofte behæftet med en aura af umoralsk og korrupt handlen. Den kan tage form af forholdet mellem godsejer og bonde, mellem hvid og indianer og mellem byens handelsmand og landets producent. Afgørende er forholdets asymmetriske karakter og de udvekslede goders forskelligartethed. Se også clientela, klientelisme og agency.