Parallelværk, kystsikringskonstruktion, der opføres parallelt med kystlinjen, fx til sikring af en skræntfod eller en kystskråning mod erosion fra bølgerne; se kystsikring og diger.