Paralepsi, (gr. para- + -lepsi), lettere form for epilepsi med bevidsthedsforstyrrelser, men uden krampeanfald.