Parabase, (af para- og gr. basis 'gang', dvs. 'træden ved siden af'), indslag i den "gamle" græske komedie i 400-t. f.Kr.; forbindes især med Aristofanes. Parabasen lå i reglen midt i komedien; koret afbrød handlingen for på digterens vegne at kaste sig ud i en veritabel hudfletning af offentlige forhold og navngivne personer. Fra 300-t. f.Kr. med den "nye" komedies nedprioritering af koret og fokusering på personlige frem for politiske relationer faldt parabasen bort.