Pantropisk udbredelse, udbredelsen af en biologisk art, slægt eller familie i samtlige større tropiske områder. Grupper, hvis udviklingslinje kan føres langt tilbage i tiden, har størst sandsynlighed for at være pantropisk udbredte. Udbredelsesmønsteret kan også opstå som følge af langdistancespredning som fx af organismer, der spredes med havstrømme, bl.a. kokospalme. Endelig har menneskets spredning af såvel nyttige som unyttige arter forårsaget pantropiske udbredelsesmønstre.