Pantograf, (af pan(to)- og -graf), inden for jernbaneteknik en strømaftager på taget af elektriske skinnekøretøjer. Betegnelsen pantograf benyttes især om den type strømaftager, som har lighed med tegnemaskinen af samme navn.