Panoramakamera, fotografisk kamera med en vandret billedvinkel på mellem ca. 50° og 360°. Filmformatet kan fx være 24 mm×58 mm eller 6 cm×17 cm. Panoramakameraer er enten forsynet med et fastmonteret, ekstremt vidvinkelobjektiv eller et lille drejeligt objektiv, der under eksponeringen panorerer hen over motivet og samtidig belyser filmen.