Pamirsprog, nyiransk sydøstlig sproggruppe. Pamirsprog tales i Gorno-Badakhsjan i Tadsjikistan og Badakhshan i Afghanistan samt i tilgrænsende egne af Pakistan og Kina. Blandt de største er shughni, der er modersmål for ca. 60.000 og lingua franca for pamirtalende, wakhi (ca. 30.000) og sarikoli (ca. 16.000). De øvrige sprog, bl.a. ishkashmi, munji, yidgha, yazgulami og bartangi, tales hver af nogle få tusinde. Se også iranske sprog.