Palatalisere, udtale med en j-agtig lyd (fx palataliseret s i dansk sjælden); mouillere.