Pakke, if. Post Danmark en adresseret forsendelse med en vægt på maks. 20 kg og et format på min. 14x9 cm og maks. længde 150 cm og længde + omkreds = 300 cm; hvis længden overskrider 120 cm, skal der betales volumentillæg, og pakken sendes som en såkaldt volumenpakke. Foruden som almindelig forsendelse kan en postpakke sendes som værdipakke, rekommanderet (anbefalet) pakke, forsigtigpakke eller lørdagsomdelingspakke (2011).