Pædagogisk udviklingsarbejde, eksperimenterende form for pædagogisk arbejde, hvor man bevidst og systematisk ud fra nærmere definerede mål forsøger at gennemføre en udvikling eller løse opståede problemer på et uddannelsesmæssigt område for at nå frem til nye eller forbedrede undervisningsmetoder og -materialer eller pædagogisk-administrative organisationsformer.

Forestillingen om, at pædagogisk arbejde kan udvikles gennem systematisk afprøvning eller såkaldt eksperimentel pædagogik, går tilbage til begyndelsen af 1900-t., da man især ved de større skolevæsener i byerne, bl.a. i Wien, Hamburg og Jena, etablerede forsøgsundervisning til afprøvning af erfaringsbaserede læringsformer og elevcentrerede samarbejdsrelationer. I Danmark manifesterede tanken om denne form for pædagogisk arbejde sig bl.a. i forsøg i København og på Frederiksberg allerede i 1920'erne og 1930'erne. I 1948 blev Danmarks første forsøgsskole, Emdrupborg Skole, oprettet i København, og i 1964 oprettedes Statens Pædagogiske Forsøgscenter for 8.-10. klassetrin.

I 1969 nedsatte Undervisningsministeriet Folkeskolens Forsøgsråd med den opgave at bistå ministeriet med rådgivning, tilsyn og initiativ vedrørende forsøgsvirksomhed i skolen. Dette råd blev i 1987 afløst af Folkeskolens Udviklingsråd, som i 1993 blev erstattet af Folkeskolerådet.

Det bærende princip for pædagogisk udviklingsarbejde i Danmark er, at udviklingen skal "gro nedefra" og derved forankres i praksis. Fra slutningen af 1980'erne blev dette princip udvidet, idet Undervisningsministeriet markerede områder, hvor man ønskede udviklingen fremmet og evalueret via lokale udviklingsarbejder. Resultaterne af disse indsatsområder udgjorde en væsentlig del af baggrunden for Folkeskoleloven fra 1993.

Karakteristisk for pædagogisk udviklingsarbejde til forskel fra pædagogisk arbejde i almindelighed er krav om systematisk erfaringsopsamling som grundlag for en løbende evaluering af udviklingen samt krav om formidling af arbejdets resultater. Samarbejdet om udviklingsarbejdet indebærer dermed også et element af efteruddannelse for de implicerede. Pædagogisk udviklingsarbejde gennemføres som regel på almindelige skoler som en del af det daglige arbejde, men ofte med økonomisk eller anden støtte til evaluering og formidling.

Udtrykket pædagogisk udviklingsarbejde bruges undertiden synonymt med pædagogisk forsøgsarbejde. I praksis har der ofte heller ikke været forskel. Alligevel er det ikke identiske begreber, idet man ved forsøgsarbejde principielt ikke drager konsekvenser i praksis, før man har set resultatet af afprøvningsarbejdet, mens udviklingsarbejde er en proces frem mod et nærmere defineret mål, hvor man evaluerer og justerer undervejs. Når de to begreber i praksis kan være svære at adskille, skyldes det, at man i uddannelsessammenhæng altid hurtigst muligt vil tage konsekvenser af negative erfaringer, hvad enten de er gjort i et forsøg eller i et udviklingsarbejde, for at undgå, at deltagelse bliver til skade for eleverne. Se også aktionsforskning, evaluering, opdragelse, pædagogik og skoleforsøg.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig