Páramo, (sp. 'øde egn, hede'), græsdomineret vegetationstype beliggende fra 3000 m højde til snegrænsen i den nordlige del af Andesbjergene. Mod syd afløses páramoen af punaen, som er en langt tørrere vegetationstype. Páramoen er hjemsted for 3000-4000 plantearter, hvoraf 60% er endemiske. Mange steder er páramo resultatet af afbrænding og græsning.