P er forkortelsen for piano, der anvendes som musikalsk foredragsangivelse, som betyder, at der skal spilles svagt.