Overføringstal er et begreb i elektrokemien. Når elektrisk strøm sendes gennem en elektrolyt, sker der som regel en ændring af elektrolytkoncentrationen i umiddelbar nærhed af elektroderne, idet de positive og de negative ioner bærer forskellige andele af strømmen, da de normalt bevæger sig med forskellige hastigheder. De brøkdele af elektricitetsmængden, som de to typer ioner transporterer, kaldes ionernes overføringstal.