Et orlogsskib er nu ethvert egentligt krigsskib, men var tidligere en særlig dansk betegnelse for linjeskib.