Originalitet, (af fr. originalité, af lat.), det at være original; ejendommelighed; særegenhed.