Orientalsk, (af lat. orientalis østlig), østerlandsk.