En orden er det tegn, som medlemmer af en ridderorden bærer.