Optisk sensor, optisk fibersensor, system, hvor lystransmissionen i optiske fibre anvendes til måleformål. Her udnyttes, at transmissionen i fiberen ændres, når den påvirkes af fx tryk, temperatur eller magnetfelt. Se også sensor.