En optakt er en ubetonet rytmisk eller melodisk impuls, der går forud for det første betonede slag i en musikalsk frase. En optakt kan bestå af en enkelt eller en mindre gruppe af noder.