Opbinding, af planter til stokke eller lignende har forskellige formål. For nyetablerede buske og træer er opbinding ofte nødvendig for at reducere vindpåvirkningen, indtil rodsystemet har udviklet sig tilstrækkeligt til at kunne forankre planten. Opbinding foretages endvidere for at frembringe en anden vækstform end den naturlige, som det ses anvendt i forbindelse med arkadetræer, hækbuer, formtræer, espaliertræer og -planter samt slyngplanter mv. Opbinding har derudover en afledet effekt på forskellige fysiologiske processer i planten. Dette ses fx ved espalierdyrkning (se espalier og palmette) af frugttræer, hvor man ved en horisontal opbinding af skud kan reducere den vegetative længdevækst, og derved stimulere blomstring og frugtdannelse.