Omnibusundersøgelse, statistisk undersøgelse, hvori flere mindre undersøgelser er samlet i én. Herved gøres de enkelte undersøgelser billigere, idet de udnytter fælles baggrundsoplysninger. I Danmark udføres omnibusundersøgelser både af Danmarks Statistik og af private opinionsinstitutter som Gallup. Der er ofte tale om telefoninterview med privatpersoner, fx vedrørende holdninger eller adfærd på forskellige områder. De private institutters spørgsmål vedrører ofte politiske forhold eller brug af forskellige produkter. Spørgsmålene fra Danmarks Statistik stilles som regel for offentlige myndigheder eller forskere og skal være af generel samfundsmæssig interesse. Se også forbrugerforventningsundersøgelse.