Omkostningsbærer, inden for driftsøkonomi produkt eller ordre, hvortil man i et internt regnskab fordeler indirekte omkostninger.