En omhængsseng er en himmelseng, hvor et spærlagen, dvs. et omhæng, kan trækkes for, så det helt lukker sengen.