Olieafbryder, aggregat til afbrydelse af store elektriske strømme. Afbrydelsen sker i en tank med olie, hvor den lysbue, der dannes i hvert brydested, bevirker, at olien afgiver gas under højt tryk. Herved afkøles lysbuen og blæses samtidig ud til en længde, som gør slukning mulig, når vekselstrømmen har sin naturlige nulgennemgang. I miniolieafbrydere er mængden af olie mindre, og lysbuen slukkes her ved olie med meget stor strømningshastighed.